Psychoterapia | Psycholog Prawo Czynności notarialne, w których niezbędna jest pomoc notariusza

Czynności notarialne, w których niezbędna jest pomoc notariusza

Wielu z nas pewnego dnia znajdzie się w sytuacji, w której niezbędne okaże się skierowanie do notariusza. Wykaz usług u notariusza jest bardzo szeroki i zróżnicowany. Według prawa notariusz to profesja zaufania publicznego, w pewnych sytuacjach tytułuje się go również urzędnikiem państwowym jak i funkcjonariuszem publicznym. Można zauważyć, jak to niezwykle istotna rola, więc osoba będąca na tym stanowisku miała obowiązek przejść szereg zadań dostosowujących do profesji. 

Kim jest notariusz w Legionowie?

Notariusz to profesja, która desygnowana jest w momencie, gdy adwersarze chcą nadać jakiemuś precedensowi formę prawną – notarialną. Jest to osoba obowiązana do pilnowania odpowiedniego przebiegu spraw klienta oraz ochroną jego praw. Notariusz to prawnik, który jest upoważniony do tworzenia tak zwanych aktów notarialnych, do których według krajowego prawa niezbędna jest obecność notariusza. Na dodatek notariusz jest zobowiązany do udzielenia klientowi wszystkich sugestii niezbędnych do ukończenia formalności.

Oprócz powinności, notariusz ma też praktyki, które musi przestrzegać. Między innymi nie ma prawa dokonywać procedury notarialne, które dotyczą jego rodziny – małżonka, krewnych, osób przysposobionych.

Sprzedaż nieruchomości – obecność notariusza

Jeśli myślisz nad nabyciem nieruchomości, domu czy mieszkania – niezbędna będzie usługa notariusza. W wypadku umów sprzedaży związanych z działkami notariusz ma powinność przygotować akt notarialny, który sprzedający i kupujący powinni podsygnować. W wypadku oczekiwania na zdanie działki istnieje także możliwość poświadczenia umowy przedwstępnej. W sytuacji, kiedy zbywający się nie będzie spełniał zobowiązań z umowy, inwestor ma prawo dochodzić swych praw na drodze sądu.

Testament – niezbędna pomoc notariusza

Wedle prawa testament niezapewniony przez notariusza jest jednakowo znaczący, co ten potwierdzony. Jednak czy jest on bezporny? Jeżeli chcemy mieć przekonanie, że nasza wola zostanie spisana nieprzemijalnie i bezspornie, najlepiej skorzystać z usług notarialnych. Notariusz stworzy twierdzenie notarialne, które od razu nabierze mocy prawnej.

Umowa najmu poświadczona przez notariusza

Istnieje dużo wypadków, kiedy nie myślimy o tym, by przygotować umowę najmu zatwierdzoną przez notariusza. Jest to wielki błąd, który może skutkować negatywnymi następstwami w momencie komplikacji z wynajmującym lub posiadaczem mieszkania. W przypadku, gdy wynajmujemy jakiejś osobie mieszkanie, umowa notarialna może stać się zbawieniem, kiedy nie mamy do końca ufności do lokatorów. W przypadku dociekania żądań mamy solidną podkładkę i jesteśmy chronieni prawnie. Ceny tych umów są dużo niższe, niż w sytuacji stworzenia standardowego aktu notarialnego.

Tekst powstał na podstawie informacji ze strony: notariusz-legionowo.com.pl

Powiązane posty